Elementy kadrowo-płacowe > Edycja klasy

Drukuj

Edycja klasy

W oknie należy wpisać nazwę klasy i zatwierdzić ją przyciskiem Zapisz.

 

Klasy umożliwiają umieszczenie w dowolnym systemie wynagrodzeń przynależnych do nich elementów. Klasy zdarzeń dostarczonych z programem oznaczone są ikoną B_matrix1.