Nieobecności > Delegacje

Drukuj

Delegacje

Program umożliwia ewidencję delegacji w kalendarzu pracownika.

 

Standardowo w programie nie ma zdefiniowanych elementów rozliczających wynagrodzenia z tytułu delegacji.

 

Aby zarejestrować delegację w kalendarzu pracownika:

1.W kalendarzu pracownika zaznacz dni delegacji.

2.Kliknij przycisk B_kaled1.

3.W oknie Edycja zdarzenia w kalendarzu z rozwijanego menu Zdarzenie wybierz Organizacja pracy \ Praca \ Delegacja.

4.Kliknij przycisk Zatwierdź aby zarejestrować delegację w kalendarzu.