Kartoteki > Dane księgowo-analityczne

Drukuj

Dane księgowo-analityczne

Okno kartoteki przedstawia listę utworzonych księgowań.

 

Aby obejrzeć szczegółowe informacje należy wskazać interesujące nas księgowanie a następnie kliknąć przycisk Szczegóły otwiera okno dokładnymi informacjami o wybranym księgowaniu. Dla księgowań typu księgowo-analitycznego po rozwinięciu drzewka widoczne są dane analizy. Za pomocą przycisku Eksport do Excel'a można zapisać wyświetlone szczegóły do pliku w formacie XLS.

 

Za pomocą przycisku Wyślij do FK księgowania znajdujące się w kartotece możemy przesłać do programu Symfonia ERP Finanse i Księgowość.

 

Za pomocą przycisku Wyślij do X3 dane znajdujące się w kartotece możemy przesłać do systemu Sage X3 (zgodnie w ustawieniami współpracy).

 

Przycisk Drukuj pozwala utworzyć wydruk polecenia księgowania.

 

Pozostałe przyciski na oknie to:

Definiuj filtr – otwiera okno ustawień filtrowania listy.

Odśwież status – aktualizuje status księgowań w kartotece.

Usuń – usuwa wybrane księgowania z kartoteki.

Odczytaj – odczytuje ponownie dane z kartoteki.