Dokumenty > Dokumentacja techniczna > Konfiguracja komunikacji sieciowej > API PPK (Allianz, UNIQA, Aviva)

Drukuj

API PPK (Allianz, UNIQA, Aviva)

Na potrzeby wymiany danych Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK) z API instytucji finansowej należy skonfigurować zaporę sieciową, aby umożliwiała komunikację ze stroną:

 

URL

Port

Instytucja finansowa

https://moventum.com.pl/

443

UNIQA, Allianz

https://api.psfinteco.pl/

443

Aviva