Nieobecności > Rejestracja nieobecności > Urlopy

Drukuj

Urlopy

Do grupy zdarzeń Urlopy należą:

Urlop wypoczynkowy,

Urlop wypoczynkowy na żądanie,

Urlop okolicznościowy,

Urlop bezpłatny.

 

Z rozwijanej listy Rodzaj nieobecności wybierz urlop, który chcesz zarejestrować.

 

Urlop godzinowy

Urlop godzinowy można zarejestrować, w sytuacji gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika.

 

Program sprawdza czy pozostały do wykorzystania urlop jest mniejszy niż jeden dzień. Jeżeli urlop pozostały do wykorzystania jest mniejszy niż jeden dzień pojawia się dodatkowa opcja Dodaj nieobecność godzinową.

 

img_kip_nb_09

 

W celu rejestracji urlopu godzinowego zaznacz opcję Dodaj nieobecność godzinową, a następnie uzupełnij datę i godziny, w których urlop zostanie wykorzystany.

 

Nie ma możliwości rejestracji urlopu godzinowego na życzenie.