Nieobecności > Inne > Nieobecność usprawiedliwiona godzinowa płatna

Drukuj

Nieobecność usprawiedliwiona godzinowa płatna

Aby zarejestrować płatną usprawiedliwioną godzinową nieobecność pracownika:

1.Wskaż na kalendarzu pracownika dzień wystąpienia nieobecności.

2.Z rozwijanego menu pod przyciskiem Nieobecności wybierz Inne nieobecności.

3.W oknie Inna nieobecność z rozwijanego menu Zdarzenie wybierz Nieobecność usprawiedliwiona godzinowa płatna.

hmtoggle_plus1Czas trwania nieobecności

4.Aby wstawić i zrealizować zdarzenie kliknij przycisk Zatwierdź.