Kartoteki > Urzędy skarbowe

Drukuj

Urzędy skarbowe

Okno prezentuje kartotekę wprowadzonych w programie urzędów skarbowych.

Użytkownik może dodawać i edytować istniejące urzędy.

 

Na oknie dostępne są panele:

Katalogi - struktura katalogów grupujących urzędy skarbowe.

Wyszukiwanie - panel kryteriów wyszukiwania na liście.

 

Lista w kartotece prezentuje urzędy z wybranego katalogu oraz zgodne z wybranymi kryteriami wyszukiwania,

 

hmtoggle_plus1Menu kontekstowe okna Urzędy skarbowe

 

Zobacz także:

Okno Urząd skarbowy