Strona startowa

Drukuj

Nieobecności

Rejestracja nieobecności wykonywana jest w kalendarzu pracownika za pomocą przeznaczonych do tego zdarzeń.

 

Zdarzenia podzielone są na:

Choroby

Urlopy

Urlopy związane z rodzicielstwem

Inne nieobecności

Spóźnienia

Odbiór czasu wolnego za pracę w nadgodzinach

 

Zdarzenia rejestrujące nieobecności możesz wstawić bezpośrednio z przycisku Nieobecności dostępnego na dole okna Pracownicy oraz na zakładce Kalendarz w oknie pracownika.

 

Nieobecności można wprowadzić do kalendarza również w okresie zamkniętym jeśli kolejny okres jest otwarty. W takiej sytuacji rozliczenie wykonywane jest w kolejnym okresie.

 

Dzień wolny za święto

Rejestracja odbioru dnia wolnego za święto wypadające w dniu wolnym od pracy wykonywana jest w kalendarzu pracownika przez inicjalizację dnia wzorcem czasu pracy Zamiana za święto.

Więcej >>

 

Zobacz także:

Import e-zwolnień

Delegacje