Informacje podstawowe > Dodawanie zdarzenia

Drukuj

Dodawanie zdarzenia

Aby dodać zdarzenie do kalendarza firmy, wzorca lub pracownika

1.Otwórz okno edycji pracownika, wzorca lub firmy.

2.Wybierz zakładkę Kalendarz.        

3.W kalendarzu zaznacz dzień wystąpienia rejestrowanego zdarzenia i wybierz z menu podręcznego Dodaj zdarzenie.

4.W otwartym oknie z rozwijanej listy Zdarzenie wybierz zdarzenie, które chcesz zarejestrować.

Niektóre zdarzenia umożliwiają wprowadzenie dodatkowych informacji dotyczących ich czasu trwania lub okresu rozliczenia. Więcej ustawień na zakładce Atrybuty >>

Zdarzenia mogą składać się z wielu akcji. Więcej ustawień na zakładce Akcje >>

5.Kliknięcie przycisku:

Zapisz - zapisuje zdarzenie jako oczekujące na realizację.

Zatwierdź - zapisuje zdarzenie i rozpoczyna realizację jego akcji.

 

Najczęściej występujące zdarzenia możesz wstawiać bezpośrednio z przycisków Nieobecności, Wynagrodzenia oraz Stosunek pracy dostępnych na dole okna Pracownicy oraz na zakładce Kalendarz w oknie pracownik. W pierwszym przypadku, jako dzień wystąpienia zdarzenia podpowiadana jest aktualna data, w drugim – data zgodna z zaznaczonym w kalendarzu dniu lub okresu.

 

 

Dowiedz się więcej:

Realizacja zdarzeń

Zbiorcza edycja zdarzeń