Strona startowa

Drukuj

Rozdzielenie bazy wspólnej

Wraz z wersją 2020 wprowadzone zostało pełne rozdzielenie linii produktowych Sage Symfonia ERP oraz Sage Kadry i Płace. Oznacza to, że od tej wersji praca we wspólnej bazie nie będzie możliwa.

 

Rozdzielenie bazy należy wykonać na bazie firmy w wersji 2019.2, przed konwersją do wersji 2020.

 

Wymagania

Na komputerze, na którym przeprowadzane jest rozdzielenie bazy powinny być zainstalowane:

moduł Administracja w wersji 2020,

program Sage Symfonia Kadry i Płace w wersji 2020.

 

Rozdzielenie wykonywane jest dla baz firm w wersji 2019.2.

 

Możliwe jest próbne wykonanie rozdzielenia baz na kopii zapasowej bazy firmy. W takim przypadku nie wykonuj przeniesienia licencji (krok 3 kreatora) do wydzielonej bazy. Wydzielona baza będzie pracować w trybie licencji awaryjnej przez 14 dni, a samo przeniesienie licencji będzie można wykonać w dowolnym momencie.

 

Rozdzielenie bazy a przechowywane licencje

Operacja rozdzielenia bazy związana jest również z przeniesieniem licencji Sage Kadry i Płace do wydzielanej bazy firmy. Operacja przeniesienia licencji do nowej bazy jest nieodwracalna, więc jeśli istnieje taka potrzeba użytkownik może z niej zrezygnować. Samo przeniesienie licencji można wykonać w późniejszym terminie.

 

Baza wydzielona bez przeniesienia licencji będzie działać przez 14 dni w trybie licencji awaryjnej. Można to wykorzystać na przykład do przeprowadzenia próbnego rozdzielenia bazy, lub dla zapewnienia ciągłości pracy, gdy wykorzystywana jest baza z licencją wielofirmową.

 

Przeniesienie do nowej bazy nie obejmuje licencji EPF i EDX, które pozostaną w bazie Sage Symfonia ERP. W wydzielonej bazie należy wprowadzić i aktywować nowe numery seryjne dla tych komponentów (Sage przesyła nowe numery seryjne na adres kontaktowy e-mail).

 

Operacja przeniesienia licencji wymaga dostępu do internetu.

 

Jeśli rozdzielenie bazy zostało wykonane wcześniej przez utworzenie oddzielnych kopii tej samej bazy do pracy z Sage Symfonia ERP i Sage Symfonia Kadry i Płace, wtedy wykonaj tylko przeniesienie licencji: w programie Sage Kadry i Płace w oknie Licencje kliknij przycisk Przenieś licencję.

 

Rozdzielenie bazy danych

Proces rozdzielenia baz utworzy nową bazę i przeniesie do niej licencje oraz dane programu Sage Kadry i Płace.

 

Przed rozdzieleniem bazy utwórz jej kopię bezpieczeństwa.

 

Aby wykonać rozdzielenie bazy danych:

1.Uruchom moduł Administracja systemu Sage Symfonia ERP.

2.W oknie listy firm wybierz bazę, którą chcesz rozdzielić a następnie kliknij przycisk Rozdziel bazę.

3.Krok 1 kreatora: podaj login i hasło użytkownika z prawami administratora w programie Sage Kadry i Płace. Kliknij Dalej aby kontynuować.

4.Krok 2 kreatora: podaj nazwę nowej bazy SQL, do której zostaną przeniesione dane programu Sage Kadry i Płace. Podaj również login i hasło użytkownika serwera SQL posiadającego uprawnienia do tworzenia baz.

5.Krok 3 kreatora: wybierz, czy aktywna licencja firmy zostanie przeniesiona do wydzielonej bazy Sage Kadry i Płace (operacja przeniesienia licencji jest nieodwracalna). Jeśli zdecydujesz się przenieść licencję w późniejszym terminie możesz to zrobić za pomocą przycisku Przenieś licencję w oknie Licencjonowanie programu Sage Kadry i Płace.

6.Kliknięcie przycisku Dalej rozpocznie proces rozdzielania baz.

7.W ostatnim kroku wyświetlane są informacje o postępie rozdzielenia baz. Po wykonaniu operacji kliknij przycisk Zakończ.

8.Po przeniesieniu licencji do wydzielonej bazy, należy wprowadzić do niej nowe licencje dla modułów EPF i EDX (dotychczasowe licencje zostają w bazie programu Sage Symfonia ERP).

 

Po rozdzieleniu bazy programu Sage Kadry i Płace nie będą widoczne na liście firm w Sage Symfonia ERP i vice versa. W przypadku stanowisk pracujących w oparciu o plik konfiguracji lokalnej (każde stanowisko przechowuje własne ustawienia listy firm) należy samodzielnie usunąć z listy firm tą bazę, z której wykonano rozdzielenie.

 

Lista firm - Zbiorcze przypisanie licencji wielofirmowej >>

 

Ustawienia listy firm między stanowiskami pracującymi w oparciu o konfigurację lokalną można również przenieść za pomocą operacji Eksportuj konfigurację firm do pliku i Importuj konfigurację firm z pliku.