Strona startowa

Drukuj

Dokumenty

Algorytm wyliczania elementów typu Lata, Miesiące, Dni

Eksport/Import danych w formacie XML

Ewidencja i rozliczanie nadgodzin

Fundusz Emerytur Pomostowych

Inne źródła przychodów

Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON

Potrącenia za nieobecności od brutto

Przypomnienia wdrożeniowe

Rozliczenie nadpłaty - do zapłaty podatku PIT-40

Ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób przebywających na urlopie wychowawczym

Wyliczanie ekwiwalentu urlopowego

Wyliczanie wynagrodzenia za urlop

Wymiar urlopu pracownika

Zmiana sposobu wyliczania kodu tytułu ubezpieczenia

Raporty

Aktualizacja - Urlop zaległy

Dane do sprawozdań GUS

Dane do sprawozdania GUS Z-12

Dane kadrowe pracowników

Deklaracje ZUS eksport zbiorczy

Etykiety adresowe i książka nadawcza

Fundusz PRacy i FGŚP - zerowe składki

Informacja o świadczeniach z tytułu skierowania do pracy zagranicą

Informacja ZUS do zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ERP-7

Karta ewidencji czasu pracy

Karta pracownika. Zestawienie zbiorcze

Lista płac

PIT-11

PIT-8C

Paski wynagrodzeń

Podsumowanie wynagrodzeń

Poprawność danych rejestracyjnych

Pracownicy z wynagrodzeniem niższym niż minimalne

Przelewy

Raport użytkownika

Rozliczenie wyrównania zasiłków

Skierowanie na badania

Świadectwo pracy

Weryfikacja danych kadrowych

Zaliczka

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS RP-7

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS ERP-7

Zaświadczenie ZUS Z-3

Zaświadczenie ZUS Z-3 - uproszczone

Zaświadczenie ZUS Z-3a

Zaświadczenie ZUS Z-3a - uproszczone

Zestawienie osób z przekrocz. progu podatk. i ZUS

Zestawienie rozliczenia zasiłków

Zgody pracownicze

ZUS ZCNA eksport

ZUS ZIUA eksport