Wnioski > Uprawnienia Administratora Wniosków

Drukuj

Uprawnienia Administratora Wniosków

Aby przyznać prawo zaloguj się na konto administratora platformy i wejdź w Ustawienia Systemu > Struktura i wybierz osobę, której chcesz nadać prawa administratora wniosków. Na zakładce Prawa przyznaj jej prawo Administrator wniosków i Zapisz zmiany (do zastosowania zmian może być konieczne przeładowanie otwartej strony). Prawo to można odebrać poprzez kliknięcie w pomarańczowy krzyżyk, który pojawi się po prawej stronie listy, przy osobach, którym zostało wcześniej nadane.

 

img_hrc_39

 

Administrator wniosków podobnie jak Administrator platformy widzi w kafelku Wnioski:

zakładkę nowy wniosek, która umożliwia mu złożenie wniosku,

zakładkę moje wnioski, w której widzi złożone przez siebie wnioski wraz z ich statusami,

zakładkę wnioski innych, jednak, jeżeli Administrator wniosków nie jest niczyim przełożonym, zakładka ta pozostanie pusta.

 

Podobnie jak administrator platformy Administrator Wniosków posiada również dostęp do całego modułu Wniosków z widokiem ustawień administracyjnych.