Jak to zrobić? > Pieniądze > Zestawienie Raporty płatności

Drukuj

Zestawienie Raporty płatności - procedura

1.Należy wybrać polecenie Pieniądze z menu Kartoteki lub kliknąć przycisk Pieniądze na pasku narzędziowym. Pojawi się okno kartoteki pieniędzy.

2.Wybrać przycisk Zestawienia i polecenie Raporty płatności. Pojawi się okno umożliwiające podanie dodatkowych parametrów.

3.W polu Zestawienie za okres należy zdefiniować okres, który ma obejmować zestawienie. Można to zrobić wybierając odpowiedni okres z listy lub podając daty graniczne w polach od dnia i do dnia.

4.W polu Sortuj dane wg pola kliknąć pole, według wartości którego będą porządkowane dane w zestawieniu.

5.Klikając w obszarze pola porządkując można przełączyć malejący lub rosnący porządek sortowania.

6.W polu Zestawienie dla rejestru należy wybrać rejestr pieniężny, którego będzie dotyczyć tworzone zestawienie.

7.Zaznaczając pole wyboru Domyślnie używaj ostatnich ustawień można zapisać ostatnio ustawione parametry. Przy następnym sporządzaniu zestawienia nie będzie wyświetlane okno ustalania parametrów - użyte zostaną poprzednie wartości. Można je zmienić korzystając z przycisku Opcje w oknie zestawienia.

8.Należy wybrać przycisk OK. Wyświetlone zostanie okno Raporty płatności. Zawiera ono przyciski:

przycisk Opcje, umożliwiający zmianę wartości parametrów zestawienia,

przycisk Operacje, udostępniający operacje Eksport do FK oraz Zmiana numeru raportu.