Administracja > Organizacja pracy > Zabezpieczenie danych

Drukuj

Zabezpieczenie danych

Wbrew powszechnym przekonaniom najcenniejszym elementem każdego systemu informatycznego nie jest sprzęt (czyli kable, komputery, drukarki i inne maszyny) ani oprogramowanie, ale dane zawarte w tym systemie. Sprzęt i oprogramowanie i tak trzeba wymieniać w miarę postępu technologii, a ich odtworzenie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia jest stosunkowo proste: komputer można naprawić bądź zastąpić innym, oprogramowanie można zainstalować ponownie. Natomiast jeśli zniszczone zostaną zawarte w systemie dane, to ich odtworzenie będzie bardzo czaso- i pracochłonne (proszę sobie wyobrazić ponowne wprowadzanie dokumentów księgowych z ostatnich pięciu lat!), a wynikające stąd straty będą ogromne. Dla użytkownika systemu istotne jest także, aby dane te były w miarę możliwości wolne od błędów - dotyczy to zwłaszcza danych finansowych.

 

Organizacja zabezpieczenia danych

 

Powtórne wprowadzenie utraconych informacji jest zazwyczaj bardziej pracochłonne od pierwotnego, a niektóre dane są niemożliwe do odtworzenia.