Zakup > Operacje na wystawionych dokumentach zakupu > Wystawienie dokumentu zakupu

Drukuj

Wystawienie dokumentu zakupu do zarejestrowanego zamówienia własnego

Po kliknięciu w oknie odpowiedniego zamówienia przycisku Operacje należy wybrać polecenie Wystaw dokument zakupu. Otworzy się okno wystawiania dokumentu zakupu z danymi przepisanymi z bieżącego zamówienia. Dane te można zmienić podczas wystawiania dokumentu. Jedno zamówienie można zrealizować wystawiając wiele dokumentów handlowych.