Sprzedaż > Operacje na wystawionych dokumentach sprzedaży > Wystawienie dok. korygującego do dok. handlowego

Drukuj

Wystawienie dokumentu korygującego do dokumentu handlowego

Po wybraniu przycisku Koryguj bieżący dokument w oknie Operacje pojawia się okno wystawiania dokumentu korygującego, w którym można wprowadzić poprawne wartości.

Aby korygować dane podstawowe dokumentu (dane kontrahenta, warunki płatności) należy wpisać poprawne wartości do odpowiednich pól. Nie można korygować kodu kontrahenta.

Aby korygować pozycję dokumentu, należy wskazać ją i wybrać przycisk Utwórz korektę. Zmieni się schemat prezentowania danych, umożliwiając wprowadzanie korekt. Pokazane będą również wartości wyjściowe. Należy wpisać poprawne wartości do odpowiednich pól. Program sam naliczy wartości, o które trzeba skorygować dane wyjściowe i zaprezentuje je w polach poniżej tabelki. Nie można korygować kodu towaru.

Aby usunąć korektę, należy wskazać pozycję do usunięcia i wybierz przycisk Usuń korektę. Dane zostaną usunięte.

Aby skorygować wszystkie pozycje dokumentu na zero (zwrot całkowity), należy wybrać przycisk Utwórz korektę, wciskając jednocześnie klawisz Shift (Klawisz skrótu: Alt+X ). Skorygowane do zera zostaną wszystkie pozycje dokumentu, nawet te, które były wcześniej korygowane do innych wartości.

 

Po wystawieniu dokumentu można sprawdzić dane korekty i postać dokumentu po korekcie, przejść bezpośrednio do danych dokumentu korygowanego lub wydrukować dokument.

 

Dokument Faktura korygująca zaliczkowa jest korektą dotyczącą kwoty zaliczki.

 

Wskazówka:

Na korekcie faktury sprzedaży można, po wywołaniu menu kontekstowego (prawy klawisz myszy), wybrać opcję Zmień datę wejścia do rejestru. Kursor przenosi się wtedy do pola Data wejścia do rejestru i otwiera się okno umożliwiające zmianę daty. Następnie, po ukazaniu się odpowiedniego komunikatu, należy potwierdzić zmianę daty.

 

W ustawieniach wydruku Faktura VAT korygująca jest opcja Stan rozliczenia z dnia wystawienia, umożliwiająca wydrukowanie na duplikacie faktury wartości do zapłaty z dnia wystawienia dokumentu.

 

W czasie wystawiania dokumentu korekty można szybko sprawdzić kod towaru poprzez wskazanie kursorem nazwy towaru. Kod pojawi się w 'chmurce' obok nazwy.

 

Korekta wybranych pozycji dokumentu