Zakup > Operacje na wystawionych dokumentach zakupu > Wystawienie dokumentu korygującego do dokumentu zakupu

Drukuj

Wystawienie dokumentu korygującego do dokumentu zakupu

Po wybraniu przycisku Koryguj bieżący dokument w oknie Operacje pojawia się okno wystawiania dokumentu korygującego, w którym można wprowadzić poprawne wartości.

Aby korygować dane podstawowe dokumentu (dane kontrahenta, warunki płatności) należy wpisać poprawne wartości do odpowiednich pól. Nie można korygować kodu kontrahenta.

Aby korygować pozycję dokumentu, należy wskazać ją i wybrać przycisk Utwórz korektę. Zmieni się schemat prezentowania danych, umożliwiając wprowadzanie korekt. Pokazane będą również wartości wyjściowe. Należy wpisać poprawne wartości do odpowiednich pól. Program sam naliczy wartości, o które trzeba skorygować dane wyjściowe i zaprezentuje je w polach poniżej tabelki. Nie można korygować kodu towaru.

Aby usunąć korektę, trzeba wskazać pozycję do usunięcia i wybrać przycisk Usuń korektę. Dane zostaną usunięte.

Aby skorygować wszystkie pozycje dokumentu na zero (zwrot całkowity), należy wybrać przycisk Utwórz korektę wciskając jednocześnie klawisz Shift (Klawisz skrótu: Alt+X ). Skorygowane do zera zostaną wszystkie pozycje dokumentu, nawet te, które były wcześniej korygowane do innych wartości.  

 

Po wystawieniu dokumentu można sprawdzić dane korekty i postać dokumentu po korekcie, przejść bezpośrednio do danych dokumentu korygowanego lub wydrukować dokument.  

 

Na korektach dokumentów walutowych zakupu (DMK i WNK) można skorygować cenę, w kolumnie Cena walutowa. Można tam także skorygować kurs waluty - program skoryguje wszystkie pozycje i ponownie przeprowadzi na nich kalkulację ceny złotówkowej po nowym kursie. Cena i wartość walutowa pozycji (=wartości walutowej dokumentu) nie zmieni się, jeśli wszystkie pozycje dokumentu mają cenę walutową. Jeśli nie mają, to program spyta o korektę pozycji bez podanej ceny walutowej. Po potwierdzeniu skorygowane zostaną pozycje bez cen walutowych i będą miały wpływ na wartość walutową dokumentu wg wzoru:

wartość walutowa pozycji = (wartość PLN/nowy kurs) - (wartość PLN/stary kurs)

Jeśli pozycja bez ceny walutowej zostanie skorygowana ręcznie, to przy zmianie kursu na korekcie również będzie ona miała wpływ na wartość walutową tej korekty.