Sprzedaż > Współpraca z drukarkami fiskalnymi - wystawianie dokumentu

Drukuj

Współpraca z drukarkami fiskalnymi

Aby rejestrować na drukarce fiskalnej wystawiane dokumenty użytkownik musi określić dane takiej drukarki w ustawieniach programu.

To, czy dokument jest dokumentem fiskalnym, określa się w definicji typu dokumentu (pola fiskalny i fiskalizuj automatycznie). Zaznaczone pole wyboru Fiskalny oznacza, że dokument tego typu musi być zarejestrowany na drukarce fiskalnej. Zaznaczone pole wyboru Fiskalizuj automatycznie oznacza, że program przejdzie do fiskalizacji dokumentu bez ingerencji użytkownika.

Dokumentami fiskalnymi mogą być tylko dokumenty o charakterze: Faktura VAT, Rachunek uproszczony, Paragon, Faktura zaliczkowa, Dokument eksportowy, Faktura VAT w walucie oraz Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Dokumenty walutowe fiskalizowane są w złotówkach - wartość walutowa faktury przeliczana jest według kursu z dokumentu.

 

Dla dokumentów, które mają być następnie zarejestrowane na drukarce fiskalnej obowiązują następujące założenia:

dokumenty te muszą być wystawiane w cenach brutto,

naliczanie VAT odbywa się na nich zawsze metodą iloczynu,

dokumenty fiskalne muszą zawierać wyłącznie pozycje towarowe opisane w kartotece towarów,

nie można zmienić stawki VAT w pozycji towarowej dokumentu.

W związku z tym program uniemożliwia zmianę tych parametrów.

 

Proces generowania i wysyłania e-faktury może być przeprowadzony jedynie dla uprzednio zafiskalizowanych dokumentów typu fiskalnego.