Sprzedaż > Operacje na wystawionych dokumentach sprzedaży > Usunięcie zamówienia obcego

Drukuj

Usunięcie zamówienia obcego

Po kliknięciu w oknie odpowiedniego zamówienia przycisku [Operacje] należy wybrać polecenie Usuń bieżący dokument. Ponieważ zamówienia są przechowywane w buforze i mają taki sam status jak dokumenty w trakcie wystawiania, program usuwa dokument nie pytając o potwierdzenie.