Opis języka szablonów > Spis poleceń języka szablonów > Translat

Drukuj

Translate - polecenie

Składnia

Translate ( wartość, tablica translacji )

 

Opis

Polecenie dokonuje translacji (zamiany liter w tekście) według podanego wzorca (tablicy translacji). Tablica translacji składa się kolejnych par liter lub kodów liter oddzielonych przecinkami. Pierwszy znak z pary określa kod litery w pliku wejściowym, a drugi znak określa kod po translacji. Polecenie umożliwia również zamianę małych liter na duże lub odwrotnie, w tym celu należy jako tablicę translacji podać jedną literę:

L

Zamiana dużych liter na małe (Lower case)

U

Zamiana małych liter na duże (Upper case)

 

Przykład:

@opis = Translate ([opis dokumentu],  "165,ą,164,Ą,134,ć,143,Ć")              //fragment kodowania LATIN2