Opis języka szablonów > Spis poleceń języka szablonów > Switch

Drukuj

Switch - polecenie

Składnia

Switch ( wyrażenie)

{

Case wartość

 Blok poleceń

Case wartość

 Blok poleceń

[ Case Else  ]

 Blok poleceń

}

Opis

Polecenie powoduje obliczenie wyrażenia oraz wykonanie bloku poleceń skojarzonych z wynikiem obliczenia.

 

Przykład:

Switch ( [stawka vat]  )

{

Case "22"

      $vat1 = [vat]

      Break

Case "7"

      $vat2 = [vat]

      Break

Case Else

    Error ("Nierozpoznana stawka VAT: ", [stawka vat])

}