Administracja > Zarządzanie danymi firmy > Sprawdzanie poprawności danych

Drukuj

Sprawdzanie poprawności danych

Polecenie Poprawność danych, dostępne w menu Firma w trybie bez firmy, powoduje przejście do procedury sprawdzania poprawności danych (konieczne jest podanie hasła administratora). Poprawność danych należy sprawdzić, gdy podczas pracy z firmą pojawiają się nieoczekiwane trudności i komunikaty o błędach.

 

OK
Wybranie tego przycisku spowoduje rozpoczęcie sprawdzania.

Anuluj
Wybranie tego przycisku zamyka okno przerywając proces sprawdzania.

Przerwij
Ten przycisk polecenia jest widoczny podczas sprawdzania poprawności danych. Jego wybranie przerywa proces sprawdzania.

 

W czasie sprawdzania wyświetlają się komunikaty o sprawdzaniu kolejnych tabel, a po zakończeniu otwiera się okno komunikatów zawierające zestawienie informacji o wynikach sprawdzania.