Opis języka szablonów > Spis poleceń języka szablonów > Section

Drukuj

Section  polecenie

Składnia

Section ( nazwa_sekcji_we, nazwa_sekcji_wy [, opcje sekcji])

 

Opis

Polecenie blokowe, grupujące zbiór poleceń przetwarzających jedną, określoną sekcję wejściową. Wewnątrz sekcji mogą znajdować się kolejne sekcje (zwane podsekcjami), grupujące polecenia przetwarzające odpowiednie podsekcje sekcji wejściowej. Polecenie tworzy opcjonalnie sekcję (podsekcję) wyjściową.

 

Argumenty

nazwa_sekcji_we

Łączy właściwej sekcji szablonu z właściwą sekcją wejściową. Sekcja wejściowa o określonej nazwie jest przetwarzana sekcją szablonu o identycznej nazwie. Jeśli w szablonie nie ma sekcji o zgodnej nazwie, wówczas wykonywana jest sekcja o nazwie pustej. Jeśli i takiej sekcji nie ma, wówczas zgłaszany jest błąd wykonania.

nazwa_sekcji_wy

Nazwa podsekcji wyjściowej, która jest tworzona w wyniku wykonania kodu sekcji. Jeśli argument ten jest pusty, wówczas sekcja wyjściowa nie jest tworzona.

opcje_sekcji

Tylko dla podsekcji, opisują dodatkowe akcje związane z wykonaniem sekcji:

Find  - powoduje odszukanie w danych wejściowych podsekcji o podanej nazwie.

Repeat  - otwierane i wczytywane są wszystkie kolejne podsekcje wejściowe o podanej nazwie

Argumenty te mogą być łączone.