Dokumentacja techniczna > Konfiguracja komunikacji sieciowej > SDC

Drukuj

SDC

Usługa sieciowa SDC (sdc.symfonia.pl/api/collector/demorun) obsługuje przesłanie wprowadzonych przez użytkownika danych kontaktowych (wymaganych dla wersji demonstracyjnej programu).

Usługa umożliwia również odbieranie komunikatów Symfonia dla poszczególnych programów.

 

Na potrzeby usługi należy umożliwić komunikację:

http://sdc.symfonia.pl/api/collector/demorun

na porcie 80.