Opis języka szablonów > Spis poleceń języka szablonów > Rex

Drukuj

Rex - polecenie

Składnia

Rex ( dana_we, wyrażenie_regularne [, polecenie do wykonania po dopasowaniu])

 

Opis

Polecenie dopasowuje wyrażenie regularne do podanego tekstu. Tworzy i ustawia zmienne lokalne o nazwach @rex0..@rex9 odpowiadającą dopasowanemu tekstowi oraz zaznaczonym sekcjom wyrażenia regularnego. Jeśli zostanie dopasowane wyrażenie, wówczas (i tylko wówczas) obliczana i zwracana przez funkcję jest wartość trzeciego wyrażenia (o ile istnieje). Jeśli trzeci argument nie istnieje, wówczas zwracane jest całe dopasowane wyrażenie.

 

Argumenty

dana_we

Tekst, w którym poszukiwane jest dopasowanie

wyrażenie_regularne

Definicja wyszukiwanego tekstu

 

Przykład:

//Odwrócenie formatu daty z RRRR-MM-DD do DD-MM-RRRR

$data = Rex ("1997-07-12", "{????}{/-??}/-{??}",   Cat (@rex3, @rex2, "-" , @rex1))