Jednolity plik kontrolny (JPK) > Rejestracja dodatkowych informacji dla JPK

Drukuj

Rejestracja dodatkowych informacji dla JPK

Aby zarejestrować dodatkowe informacje o dokumentach dla organów podatkowych :

1.Jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej, aktywuj element słownika Atrybuty JPK, który chcesz wykorzystać.

2.Kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie dokumentu sprzedaży i wybierz z menu podręcznego Atrybuty JPK.

3.W oknie Wartości atrybutów JPK w kolumnie Wartości uzupełnij informacje dla odpowiadających im elementów.

4.Kliknij Zapisz.