Sprzedaż detaliczna > Promocje okresowe zależne od ilości

Drukuj

Promocje okresowe zależne od ilości Funkcjonalność dodatkowo płatna

Występowanie promocji czasowych zależnych od ilości sprzedawanych towarów uzależnione jest od rodzaju wprowadzonej w programie licencji.

 

W oknie promocji okresowych programu z wprowadzoną odpowiednią licencją można definiować promocje cenowe i rabatowe zależne od ilości sprzedawanego towaru tego samego rodzaju oraz ilości towarów różnych rodzajów. Przykładami takich promocji dotyczącymi wielokrotności pozycji towarowej są promocja „3 sztuki w cenie 2” z rabatem 100% na trzecią sztukę lub 5 % rabatu na jedną dowolną sztukę przy zakupie minimum trzech sztuk.

 

Sprzedaż pozycji gratisowej za 0,00 PLN może uniemożliwić wystawienie i zafiskalowanie dokumentu. Wynika to z właściwości urządzeń fiskalnych, które nie zezwalają na fiskalizację dokumentów z pozycjami o wartości zerowej.

 

Po wybraniu promocji cenowej, wprowadzeniu jej parametrów np. nazwa, okres obowiązywania promocji, określa się czy promocja zależy, czy nie zależy od ilości sprzedaży. Wybór parametru Niezależnie od ilości powoduje, że promocja nie jest w żaden sposób uzależniona od ilości sprzedanych sztuk towaru. Wybór Zależnie od ilości tego samego towaru powoduje, że promocja cenowa będzie obowiązywała dla towarów tego samego rodzaju. Następnie określa się szczegóły promocji zależnej od ilości towaru tego samego rodzaju. Mogą to być wybory:

całą podaną ilość - podana cena w ramach promocji będzie dotyczyła wszystkich towarów tego samego rodzaju np. w promocji wpisano liczbę 3, to każda sztuka ze sprzedawanych trzech będzie objęta upustem.

jedną sztukę - promocyjna cena będzie obowiązywała tylko na jedną sztukę z ustalonej w promocji ilość.

 

Przygotowując promocję okresową, cenową lub rabatową zależną od ilości tego samego towaru można wybrać dla tej promocji wiele towarów. Dla każdego towaru można określić odrębną ilość objętą promocją oraz odrębną cenę promocyjną / rabat promocyjny. W polu Ilość dla towaru wprowadza się tylko pełne ilości towaru.

 

Promocja rabatowa niezależna od ilości oraz zależna od ilości tego samego towaru działa analogicznie jak promocja cenowa, opisana we wcześniejszej części dokumentu. W przypadku promocji rabatowych, występuje jeszcze trzecia opcja Zależnie od ilości różnych towarów pozwalająca dodać wiele towarów podlegających jednej promocji. Dla takiej promocji rabatowej określa się następujące parametry:

Ilość uprawniająca od promocji - ilość, dla której promocja ma dotyczyć

Rabat - wartość rabatu

Cena promocyjna obejmuje - wybiera się jedną z opcji: całą podaną ilość, jedną sztukę, pozycję o najniższej cenie.

 

W zależności od opcji wybranej dla parametru Cena promocyjna obejmuje, wartości parametrów „Ilość uprawniająca do promocji” i „Rabat” będą dotyczyły:

całej podanej ilości wskazanej, jako ilość uprawniona do promocji

jednej dowolnej sztuki z ilości uprawnionej do promocji

pozycji o najniższej cenie z ilości uprawnionej do promocji

 

Jeśli dla towaru typu komplet zostanie wybrany parametr kompletu: proponowana cena sprzedaży kompletu w pozycji dokumentu jest obliczana na podstawie kartotekowych cen jego elementów, to promocje okresowe dla tego towaru nie będą uwzględniane.