Administracja > Prawa użytkownika

Drukuj

Prawa użytkownika

Uprawnienia użytkownika określają zakres dozwolonych dla niego czynności. Użytkownik może mieć precyzyjnie określony zestaw uprawnień definiujący dostęp do informacji w programie.  Dotyczy to nie tylko czynności wykonywanych na polecenie użytkownika, lecz także czynności wykonywanych przez program automatycznie, np. tworzenia dokumentów magazynowych i dokumentów płatności do wystawianych dokumentów handlowych. Uprawnienia użytkownika są uporządkowane dwupoziomowo. W oknie ustalania praw wyświetlana jest lista dostępnych grup uprawnień którą można przeglądać używając paska przewijania lub klawiszy ze strzałkami. Kliknięcie znaku + obok nazwy grupy powoduje wyświetlenie poszczególnych uprawnień zawartych w tej grupie; obok nazwy grupy pojawia się wtedy znak (minus). Jego kliknięcie ukrywa poszczególne uprawnienia – wyświetlana jest ponownie tylko nazwa grupy. W momencie zaznaczania, czy dany użytkownik posiada konkretne uprawnienie, czy nie, w oknie Prawa użytkownika wyświetlany jest krótki opis czynności, których to uprawnienie dotyczy.

 

hmtoggle_plus1Prawa w zakresie sprzedaży internetowej
hmtoggle_plus1Prawa dostępu do kartotek
hmtoggle_plus1Prawa do kontrahentów
hmtoggle_plus1Prawa do towarów
hmtoggle_plus1Prawa do dokumentów handlowych
hmtoggle_plus1Prawa do dokumentów magazynowych
hmtoggle_plus1Prawa do dokumentów płatności
hmtoggle_plus1Prawa w zakresie polityki sprzedaży
hmtoggle_plus1Inne
hmtoggle_plus1Uprawnienia specjalne
hmtoggle_plus1Prawa w zakresie uzyskiwania informacji
hmtoggle_plus1Uprawnienia Detal (widoczność tej grupy uprawnień uzależniona jest od wprowadzonej do programu licencji)