Wiadomości podstawowe > Pracownicy, Urzędy

Drukuj

Pracownicy, Urzędy

W programie Handel kontrahenci to zarówno partnerzy handlowi – dostawcy i odbiorcy – jak i pracownicy firmy oraz urzędy. Umożliwia to prowadzenie w programie nie wynikających bezpośrednio z działalności handlowej rozliczeń z pracownikami i urzędami. Dane pracowników i urzędów są zgrupowane w odrębnych kartotekach.

 

Dla pracowników i urzędów można wystawiać tylko dokumenty płatności oraz dokumenty Należność lub Zobowiązanie, nie można natomiast wystawiać dokumentów handlowych i magazynowych.

 

Zobacz także:

Jak to zrobić - Pracownicy

Jak to zrobić - Urzędy