Strona startowa

Drukuj

Pomoc techniczna

Jeżeli wystąpią trudności związane z programem należy skorzystać z pomocy technicznej dostępnej dla użytkowników dostępnej:

W pomocy online.

W podręczniku użytkownika dołączonym do programu. Aby otworzyć podręcznik wybierz z menu Pomoc polecenie Podręcznik użytkownika.

W opisie zmian dołączonym do programu. Aby otworzyć opis zmian wybierz z menu Pomoc polecenie Aktualności.

Na stronie internetowej Centrum wsparcia.

Przez elektroniczne zgłoszenie problemu. Aby zgłosić problem wybierz z menu Pomoc polecenie Zgłoszenie problemu.

Przez kontakt z Działem Wsparcia Technicznego Produktu. Informacje o sposobie kontaktu opisane są na naszej stronie WWW.