Opis języka szablonów > Opis szablonów dostarczonych przez producenta

Drukuj

Opisy szablonów importu specjalnego dostarczonych przez producenta:

Cdn_fpp.amshistoryczny przykład szablonu, który może być pomocny w opracowaniu aktualnego formatu importu dokumentów z programu CDN Firma ++. W obecnej wersji programu szablon nie jest aktualizowany. Przed użyciem szablonu należy uaktualnić go zgodnie z oczekiwaniami dotyczącymi danych wejściowych. Specyfikację pól danych w tym formacie można uzyskać od producenta wymienionego programu.

CHART_R.AMShistoryczny przykład szablonu, który może być pomocny w opracowaniu aktualnego formatu importu danych z programu CHART. W obecnej wersji programu szablon nie jest aktualizowany. Przed użyciem szablonu należy uaktualnić go zgodnie z oczekiwaniami dotyczącymi danych wejściowych. Specyfikację pól danych w tym formacie można uzyskać od producenta wymienionego programu.

datevZip.ams szablon do importu danych z systemu SymfoniA® Datev Kancelaria.

fmfk.AMS szablon do wczytywania otrzymanych z programu Symfonia 2.0 Start Faktura danych, udostępnionych w tzw. formacie FK 3.0.

fpfk.AMS szablon do wczytywania otrzymanych z programu Symfonia 2.0 Faktura danych, udostępnionych w tzw. formacie FK 3.0.

hmffk.AMS szablon do wczytywania otrzymanych z programu Symfonia Handel danych, udostępnionych w tzw. formacie FK 3.0.

hmfk.AMS szablon do wczytywania otrzymanych z programu Symfonia 2.0 Handel danych, udostępnionych w tzw. formacie FK 3.0.

place.ams szablon do wczytywania otrzymanych z programu Symfonia Kadry i Płace danych, udostępnionych w tzw. formacie FK 3.0.

POLKA25.AMShistoryczny przykład szablonu, który może być pomocny w opracowaniu aktualnego formatu importu danych z programu Polka. W obecnej wersji programu szablon nie jest aktualizowany. Przed użyciem szablonu należy uaktualnić go zgodnie z oczekiwaniami dotyczącymi danych wejściowych. Specyfikację pól danych w tym formacie można uzyskać od producenta wymienionego programu.

POLKA.AMShistoryczny przykład szablonu, który może być pomocny w opracowaniu aktualnego formatu importu danych z programu Polka. W obecnej wersji programu szablon nie jest aktualizowany. Przed użyciem szablonu należy uaktualnić go zgodnie z oczekiwaniami dotyczącymi danych wejściowych. Specyfikację pól danych w tym formacie można uzyskać od producenta wymienionego programu.

SRTRW.AMS szablon do wczytywania otrzymanych z programu Symfonia Środki Trwałe danych, udostępnionych w tzw. formacie FK 3.0.

SUBIEKT.AMShistoryczny przykład szablonu, który może być pomocny w opracowaniu aktualnego formatu importu danych z programu Subiekt. W obecnej wersji programu szablon nie jest aktualizowany. Przed użyciem szablonu należy uaktualnić go zgodnie z oczekiwaniami dotyczącymi danych wejściowych. Specyfikację pól danych w tym formacie można uzyskać od producenta wymienionego programu.

SYM200.AMS szablon do importu dokumentów z dawnego programu SymfoniA® Sprzedaż (v1.15 - rok 2001). Nie powinien być używany do żadnych nowych programów ani importu innych danych, bo nie obsługuje nowych informacji. Szablon nie jest rozwijany przez producenta. Ma zapewnić zgodność z danymi pozyskiwanymi od programu Sprzedaż.

Ilość szablonów dostarczanych z programem może ulec zmianie.

 

Szablony służące do wczytywania danych kartotekowych czyli poprzez Import danych, takie jak: KARTFK.AMS, KARTHM.AMS i KARTHMF.AMS nie powinny być używane w trakcie wymiany danych przy pomocy importu specjalnego.