Opis języka szablonów > Operator podstawiania

Drukuj

Operator podstawiania

Podstawienie jest jedynym operatorem używanym w szablonach

Składnia

Zmienna lub pole = wartość, pole, zmienna lub funkcja

 

Opis

Podstawienie zgodnie ze swą nazwą przypisuje zmiennej lub polu argument podany po znaku podstawienia

 

Jako argument nie może być podana nazwa zmiennej lub pola nie użytego jeszcze po lewej stronie podstawienia (nie utworzonego).

 

Nie można podstawiać wartości do pól wejściowych.

 

Przykład:

$kwota = [kwota netto 7%]