Sprzedaż detaliczna > Okno multipłatności

Drukuj

Okno multipłatności Funkcjonalność dodatkowo płatna

Występowanie okna multipłatności w programie Handel uzależnione jest od rodzaju wprowadzonej licencji.

 

W programie z wprowadzoną odpowiednią licencją występuje możliwość rozliczania dokumentów różnymi formami płatności jednocześnie – gotówką, kartą płatniczą oraz bonem zakupowym. W przypadku sprzedaży detalicznej okno rozliczania dokumentu multipłatnościami uruchamia się po wybraniu na dokumencie detalu przycisku Zapłać. W standardowej sprzedaży - okno pojawia się przy wystawianiu dokumentu z wybranym rejestrem Kasa oraz przy włączonym parametrze pracy firmy Informacje o reszcie przy wpłacie gotówkowej.

Dostępność poszczególnych pól okna multipłatności - Bon, Gotówka, Karta zależy od przypisanych w ustawieniach użytkownika rejestrów płatności. Na przykład, jeśli użytkownik ma ustawiony tylko rejestr dla gotówki, to w oknie tym widoczne jest tylko pole Gotówka. Dla każdego z rodzajów płatności należy zdefiniować odrębny rejestr: kasowy, na płatności kartami i na bony. Możliwość wystawienia dokumentów płatności określonego rodzaju - gotówkowych, bankowych i innych wymaga nadania prawa do wystawiania dokumentów płatności konkretnego rodzaju.

 

W oknie multipłatności, w pierwszej kolejności cała kwota jest widoczna i podświetlona w polu Gotówka. Jeśli usunie się lub zmniejszy kwotę w tym polu, to pozostała wartość jest widoczna w polu Brakuje/Reszta. Przejście tabulatorem do pola poniżej - Karta spowoduje przepisanie brakującej kwoty do tego pola. Przejście do pola powyżej - Bon nie przepisze brakującej kwoty – wartość bonu trzeba wprowadzić własnoręcznie.

Inaczej wygląda obsługa okna multipłatności, gdy w pierwszej kolejności wprowadza się kwotę płatności kartą. Aby pozostała do opłacenia kwota gotówkowa podpowiedziała się automatycznie, trzeba przejść z pola Karta do pola Gotówka, wyzerować kwotę, przejść do pola powyżej Bon, a następnie powrócić tabulatorem do pola Gotówka. Brakująca kwota zostanie uzupełniona automatycznie - wystarczy wówczas wybrać przycisk Wystaw.

Każda z wprowadzonych wpłat ma wpływ na wartość reszty widocznej w dolnej części okna. Jeśli suma kwot wpisanych w poszczególnych formach płatności jest niższa od kwoty do zapłaty, to pole Reszta prezentuje kwotę różnicy na czerwono. Na formatce multipłatności uruchomionej dla sprzedaży detalicznej przycisk Wystaw w takiej sytuacji jest nieaktywny i nie można wystawić dokumentu. Jeśli formatka multipłatności została uruchomiona ze standardowego okna dokumentu sprzedaży, to również pole Reszta prezentuje kwotę różnicy na czerwono, ale przycisk Wystaw jest aktywny. Dokument standardowej sprzedaży można wystawić i rozliczyć w późniejszym czasie. Po wybraniu przycisku Wystaw dokumenty płatności są automatycznie wystawiane i trafiają do odpowiednich rejestrów płatności. Utworzenie dokumentów płatności równoznaczne jest z wystawieniem dokumentu sprzedaży detalicznej.

W przypadku wpisania w polu Bon kwoty wyższej niż wynikająca z dokumentu, niezależnie od tego czy jest to sprzedaż detaliczna, czy sprzedaż standardowa program nie wylicza reszty i pozwala wystawić dokument. Jeśli kwota bonu jest niższa od wymaganej, to dla detalu konieczne jest wprowadzenie brakującej kwoty, a dla sprzedaży pozostałej dokument może być wystawiony, jako nierozliczony w całości.

Przycisk Drukuj występuje tylko na oknie wywołanym dla sprzedaży detalicznej i umożliwia wydrukowanie dokumentu na drukarce graficznej.

Pomiędzy polami płatności można się przemieszczać tabulatorem (przycisk Tab) lub strzałkami.

 

Skróty klawiszowe formatki multipłatności

Użycie przycisku Enter spowoduje wystawienie dokumentu płatności i zamknięcie okna. Użycie Esc skutkuje anulowaniem płatności. Skrót Crtl+P wywołuje drukowanie dokumentu.

 

Zobacz także:

Sprzedaż detaliczna