Zakup > Kontrola stanów magazynowych

Drukuj

Kontrola stanów magazynowych

Podstawą do decyzji o zakupie konkretnego towaru jest analiza stanu magazynowego, oraz danych o jego planowanej i niezrealizowanej sprzedaży. Poniżej opisano zestawienia i polecenia dostępne w kartotece towarów. W programie są także inne zestawienia dające w sumie użytkownikowi pełną wiedzę o operacjach dotyczących asortymentu.

 

Zestawienia > Wykonaj raport

Polecenie Wykonaj raport otwiera okno Wybór wydruku, w którym można wybrać jeden z dostępnych raportów:

Cennik towarów dla kontrahenta

Raport ten drukuje cennik towarów przeznaczony dla konkretnego kontrahenta. Umożliwia wydruk kodu lub nazwy towaru oraz wybór jednostki miary i grupy cen. Można też dołączyć do cennika komentarz. Prezentuje dane firmy, a dla każdego towaru liczbę porządkową, w zależności od wyboru użytkownika - kod, nazwę lub jedno i drugie, jednostkę miary, cenę ora walutę.

Lista towarów z wyborem kolumn

Drukuje listę towarów z możliwością wyboru danych umieszczanych na wydruku. Można tu wybrać różne jednostki miary m.in. jednostkę domyślną oraz dla Intrastatu.

Lista towarów

Jest to lista wybranych towarów. Prezentuje dane firmy, a dla każdego towaru podaje liczbę porządkową, znacznik, kod i nazwę.

Wydruk etykiet

Raport drukuje etykiety towarów z możliwością określenia, jakie dane towaru będą na niej umieszczone, oraz m. in. liczby powtórzeń etykiety, liczby etykiet w wierszu i w kolumnie oraz marginesów strony.

 

Zestawienia

Sprzedaż towarów za okres

Prezentuje dane Firmy (nazwa, adres, NIP), podaje nazwę zestawienia, daty graniczne okresu, którego dotyczy zestawienie, a dla każdego towaru – kod, nazwę, ilość oraz koszt, netto, brutto lub kwoty netto, VAT i brutto w zależności od wyboru użytkownika.

Zakup towarów za okres

Prezentuje dane Firmy (nazwa, adres, NIP), podaje nazwę zestawienia, daty graniczne okresu, którego dotyczy zestawienie, a dla każdego towaru – kod, nazwę, ilość oraz koszt, netto, brutto lub kwoty netto, VAT i brutto w zależności od wyboru użytkownika.

Obroty magazynowe za okres

Prezentuje dane Firmy (nazwa, adres, NIP), podaje nazwę zestawienia, daty graniczne okresu, którego dotyczy zestawienie, a dla każdego towaru – nazwę, przychód (ilość, wartość), rozchód (ilość, wartość).

Stany magazynowe towarów na dzień

Zestawienie podaje dane Firmy (nazwa, adres, NIP), nazwę zestawienia, datę której dotyczy zestawienie, a dla każdego towaru – kod, nazwę, ilość, rezerwacje, wartość, wartość w cenach sprzedaży.

Bieżące stany i rezerwacje towarów

Zestawienie podaje dane Firmy (nazwa, adres, NIP), nazwę zestawienia, datę której dotyczy zestawienie, a dla każdego towaru – kod, nazwę, stan handlowy, rezerwacje automatyczne, rezerwacje ręczne oraz stan całkowity.

Stany i obroty magazynowe towarów

Zestawienie podaje dane Firmy (nazwa, adres, NIP), nazwę zestawienia, datę której dotyczy zestawienie, a dla każdego towaru – kod, nazwę, jednostkę miary, stan początkowy, przychód, rozchód oraz stan końcowy.

Przekroczone stany minimalne towarów

Zestawienie podaje dane Firmy (nazwa, adres, NIP), nazwę zestawienia, datę której dotyczy zestawienie, a dla każdego towaru – kod, nazwę, jednostkę miary, stan minimalny, stan handlowy i niedobór handlowy oraz stan całkowity i niedobór całkowity.

Przekroczone stany maksymalne towarów

Zestawienie podaje dane Firmy (nazwa, adres, NIP), nazwę zestawienia, datę której dotyczy zestawienie, a dla każdego towaru – kod, nazwę, jednostkę miary, stan minimalny, stan handlowy i nadmiar handlowy oraz stan całkowity i nadmiar całkowity.

Towary zalegające w magazynach

Zestawienie to zestawia wszystkie dostawy towarów sprzed podanej daty. Prezentuje ono dane Firmy (nazwa, adres, NIP), nazwę zestawienia, dla każdej dostawy - kod i nazwę towaru, datę dostawy, nazwę magazynu i nazwę dostawy oraz ilość i wartość towaru. Z okna zestawienia można przejść do okna towaru oraz do okna dokumentu PZ wprowadzającego dany towar do magazynu.

Niezrealizowana sprzedaż

Zestawienie podaje dane Firmy (nazwa, adres, NIP), nazwę zestawienia, datę której dotyczy zestawienie, a dla każdego towaru – kod, nazwę, jednostkę miary, ilość ogółem i ilość do realizacji.

Niezrealizowany zakup

Zestawienie podaje dane Firmy (nazwa, adres, NIP), nazwę zestawienia, datę której dotyczy zestawienie, a dla każdego towaru – kod, nazwę, jednostkę miary, ilość ogółem i ilość do realizacji.

Zestawienia wszystkie

Polecenie to otwiera okno prezentujące wszystkie zestawienia dostępne w kartotece. Z okna tego można wykonać dowolne z tych zestawień oraz określić, które z nich mają być widoczne na liście wyboru.