Jak to zrobić? > Pracownicy > Dołączanie notatki do rodzaju pracownika - procedura 

Drukuj

Dołączanie notatki do rodzaju pracownika - procedura

1.W otwartym oknie pracownika:

okliknąć przycisk Informacje i wybrać polecenie Notatka, lub

oużyj klawiszy skrótu Ctrl+N, lub

okliknąć mały przycisk bez opisu w lewym dolnym rogu okna.

Otworzy się okno Notatka.

2.Wpisać tekst dołączanej notatki.

3.Kliknąć przycisk Zapisz

 

Wskazówka:

Jeśli dla wybranej pozycji kartoteki jest już zredagowana notatka, zamiast przycisku obok listków wyboru strony wyświetlany jest spinacz.

Jeśli w notatce umieszcza się za każdym razem taki sam zestaw informacji, można stworzyć jej szablon – plik tekstowy umieszczony w katalogu dyskowym zawierającym dane firmy. Szablon notatki związany z kartoteką kontrahentów, pracowników lub urzędów zawarty jest w pliku NOTAKH.TXT