Sprzedaż > Import kursów walut NBP

Drukuj

Import kursów walut NBP

W menu podręcznym dla listy dokumentów sprzedaży znajduje się polecenie Import kursów walut NBP. Jest ono przeznaczone do automatycznego wczytania udostępnianych przez Narodowy Bank Polski kursów walut.

 

Uruchamiany poleceniem raporty zawiera ustawienia:

Adres strony – określa adres strony, na której publikowany jest plik XML z kursami walut NBP.

Typ tabeli – określa, która tabela kursów zostanie zaimportowana.

Typ daty – określa czy kursy pobrane zostaną według daty publikacji czy daty notowania.

W przypadku importu z tabeli kursów walut typu C, typ daty notowania odpowiada dacie w kolumnie z dnia, natomiast data publikacji to data z kolumny obowiązująca od dnia.

Importuj od dnia – określa datę, od której zaimportowane zostaną kursy walut.

Czy dodawać nowe waluty? – gdy zaznaczone importowane będą kursy dla wszystkich walut (nawet jeśli nie zostały jeszcze zdefiniowane w programie); gdy odznaczone zaimportowane zostaną tylko kursy zdefiniowanych w programie walut.