Opis języka szablonów > Spis poleceń języka szablonów > If

Drukuj

If - polecenie

Składnia

If   ( warunek   )

 polecenie  lub blok poleceń

[ Else polecenie lub blok poleceń   ]

 

Opis

Polecenie umożliwia sprawdzenie wartości wyrażenia i w zależności od wyniku sprawdzenia wykonanie (lub nie) określonych poleceń. Jako warunek może być podane dowolne wyrażenie, pole, zmienna lub funkcja.

Jeśli obliczone wyrażenie jest niepuste (niepusty tekst), wówczas wykonywane jest polecenie znajdujące się bezpośrednio za If. Jeśli obliczone wyrażenie jest puste (pusty tekst), wówczas wykonywane jest polecenie znajdujące się za słowem Else, o ile słowo to występuje.

Jeśli wykonane ma być więcej niż jedno polecenie (blok poleceń) należy wszystkie te polecenia umieścić w nawiasach klamrowych.

 

Przykład:

If  ( Not ( Equal ( [ typ kontrahenta], "Odbiorca") ) )

      $dostawca = "TAK"

Else

{

      $odbiorca = "TAK"

}