Opis języka szablonów > Spis poleceń języka szablonów > Field

Drukuj

Field - polecenie

Składnia

Field   ( nazwa   )

 

Opis

Polecenie zwraca wartość pola o podanej nazwie. W odróżnieniu od pobrania wartości przez podanie nazwy w nawiasach kwadratowych, argumentem tego polecenia może być dowolne wyrażenie.

 

Przykład:

//wysłanie do okna komunikatów nazw i wartości wszystkich pól z sekcji w formacie SDF

@name = 1

While Exist   ( @name   )

{

      Info  ( @name, " =  " ,  Field  ( @name   ) )

      @name = Sum  ( @name, 1   )

}