Opis języka szablonów > Spis poleceń języka szablonów > Exist

Drukuj

Exist - polecenie

Składnia

Exist ( nazwa   )

 

Opis

Polecenie sprawdza, czy w bieżącej sekcji wejściowej znajduje się pole lub podsekcja o podanej nazwie i zwraca:

Jeśli pole lub podsekcja istnieje

Tekst zawierający jedną spację

Jeśli pole lub podsekcja nie istnieje

Pusty tekst

 

Przykład:

If ( Exist  ( "Rejestr"   ) )

      Info ( "Znaleziono pole lub sekcję o nazwie 'Rejestr' " )