Opis języka szablonów > Spis poleceń języka szablonów > Equal

Drukuj

Equal - polecenie

Składnia

Equal (arg1, arg2 [, sposób]  )

 

Opis

Polecenie porównuje dwa argumenty tekstowe i zwraca.

Gdy argumenty nie są równe

Pusty tekst

Gdy argumenty są równe

Tekst z 1 spacją

 

Polecenie może zawierać opcjonalnie sposób porównania tekstów w postaci tablicy translacji, która składa się kolejnych par liter lub kodów liter oddzielonych przecinkami. Pierwszy znak z pary określa kod litery w pliku wejściowym, a drugi znak określa kod po translacji.

Polecenie umożliwia również porównanie bez rozróżniania małych i dużych liter, w tym celu należy jako tablicę translacji podać jedną literę L.