Jak to zrobić? > Pieniądze > Eksport danych do FK 

Drukuj

Eksport danych płatności do Finansów i Księgowości - procedura

1.W otwartym oknie Raporty płatności zaznaczyć te raporty płatności, które mają być wyeksportowane do programu finansowo-księgowego.

2.Kliknąć przycisk Operacje i wybrać polecenie Eksport danych do FK. Otworzy się okno dialogowe Eksport danych do FK.

3.Wpisać w pole Wskaż katalog, w którym mają być umieszczone dane ścieżkę do katalogu dyskowego w którym ma być umieszczony wyeksportowany plik z dokumentami. Można też wskazać przycisk Przeglądaj i ustalić położenie katalogu w oknie Wybierz katalog.

4.Aby wystawione dokumenty mogły być eksportowane tyko raz, należy zaznaczyć pola Nie eksportuj oznakowanych * dokumentów i * Oznaczaj wyeksportowane dokumenty. Przy próbie ponownego eksportu, edycji lub anulowania dokumentów zaznaczonych jako wyeksportowane program uniemożliwia wykonanie tych czynności i wyświetla odpowiedni komunikat.

5.Wybrać przycisk OK.