Zakup > Operacje na wystawionych dokumentach zakupu > Edycja dokumentu zakupu

Drukuj

Edycja dokumentu zakupu - procedura

Po wybraniu przycisku [Edytuj bieżący dokument] w oknie Operacje dokument staje się dostępny dla edycji. Można teraz zmieniać większość danych dokumentu (nie można zmieniać: kodu kontrahenta, magazynu oraz kodów towarów).