Sprzedaż > Operacje na wystawionych dokumentach sprzedaży > Edycja dokumentu sprzedaży

Drukuj

Edycja dokumentu sprzedaży - procedura

Po wybraniu przycisku Edytuj bieżący dokument w oknie Operacje dokument staje się dostępny dla edycji. Można teraz zmieniać większość danych dokumentu (nie można zmieniać: kodu kontrahenta, magazynu oraz kodów towarów).

Możliwość edycji ilości towaru jest ograniczona przez dokumenty wydania powiązane z bieżącym dokumentem sprzedaży – nie można zmodyfikować ilości towaru do wartości mniejszej niż wydana.