Zakup > Cena zakupu

Drukuj

Cena zakupu

Jest to cena towaru podana na dokumencie zakupu, wykorzystywana do obliczania wartości towarów w magazynie. W zależności od sposobu wystawiania dokumentów przez dostawcę może być ceną netto (dla faktury VAT) lub brutto (dla innych dokumentów zakupu). Jeśli użytkownik otrzymuje Faktury VAT, które nie stanowią podstawy do odliczenia tego podatku (np. Zakup związany ze sprzedażą zwolnioną z VAT), magazyn powinien być uznany wartością brutto zakupu. Należy wtedy rejestrować takie faktury wykorzystując charakter „Rachunek uproszczony"; utworzone do tych dokumentów dowody przyjęć (PZ) będą wystawione na wartość brutto towarów.