Zakup > Cena bazowa

Drukuj

Cena bazowa

Jest ona (wraz ze stopami marży/narzutów i stawką podatku VAT) podstawą do obliczania cen sprzedaży oraz punktem odniesienia przy obliczaniu zysku ze sprzedaży dla usług oraz sprzedaży towarów, do której nie zostały wystawione dowody wydania (WZ).