Jednolity plik kontrolny (JPK) > Atrybuty dokumentów JPK_V7

Drukuj

Atrybuty dokumentów JPK_V7

Atrybuty JPK_V7 dla dokumentów

Skrót

Nazwa

Opis

RO

Dokument zbiorczy z kas fiskalnych

Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących

WEW

Dokument wewnętrzny

Dokument wewnętrzny

FP

Faktura do paragonu

Faktura, o której mowa w art.. 109 ust, 3d ustawy

MK

Faktura zakupu - metoda kasowa

Faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy

VAT_RR

Faktura VAT RR

Faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy

SW

Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej

Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy

EE

Usługi telekomunikacyjne lub nadawcze

Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy

TP

Jednostki/podmioty powiązane

Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy

TT_WNT

WNT - transakcja trójstronna uproszczona

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy

TT_D

WDT - transakcja trójstronna uproszczona

Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy

MR_T

Marża - świadczenie usług turystycznych

Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy

MR_UZ

Marża - towary używane, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie, antyki

Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy

I_42

WDT  procedura celna 42

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)

I_63

WDT  procedura celna 63

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)

B_SPV

Transfer bonu jednego przeznaczenia

Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy

B_SPV_DOSTAWA

Sprzedaż objęta bonem jednego przeznaczenia

Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy

B_MPV_PROWIZJA

Pośrednictwo sprzedaży bonów

Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy

MPP

Obowiązek podzielonej płatności

Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności

IMP

Podatek naliczony od importu

Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy

 

Ostrzeganie o braku atrybutu w typie dokumentu

Program wspiera użytkownika w pilnowaniu uzupełnienia części atrybutów JPK_V7 następujący sposób:

Atrybut

Opis

MPP

Atrybut MPP oznaczany jest automatycznie jeśli w dokumencie sprzedaży zaznaczone jest pole MPP.

 

W przypadku dokumentów zakupu atrybut MPP oznaczany jest automatycznie, gdy zaznaczone jest pole MPP, a pole MPP dobrowolny jest odznaczone.

 

Zalecane jest pozostawienie automatycznej obsługi tego atrybutu i nie oznaczanie go w definicji typu dokumentu.

MK

Wyświetlany będzie komunikat o braku atrybutu jeśli nie zostanie zaznaczony w definicji typu dokumentu.

 

Atrybut ten można dodać do typu dokumentu przeznaczonego do rejestracji faktury o charakterze Faktura VAT MP (faktura zakupu dla małego podatnika).

VAT_RR

Wyświetlany będzie komunikat o braku atrybutu jeśli nie zostanie zaznaczony w definicji typu dokumentu.

 

Atrybut ten można dodać do typu dokumentu przeznaczonego do rejestracji faktury o charakterze Faktura VAT RR.

MR_T, MR_UZ

Wyświetlany będzie komunikat o braku atrybutu jeśli nie zostanie zaznaczony w definicji typu dokumentu.

 

Atrybuty te można dodać do typu dokumentu przeznaczonego do rejestracji faktury o charakterze Faktura marża.

FP

Atrybut FP będzie nadany automatycznie dla każdej faktury wystawionej do paragonu.