Opis języka szablonów > Spis poleceń języka szablonów > Ask

Drukuj

Ask - polecenie

Składnia

Ask   ( arg1, arg2,  ...)

 

Opis

Umożliwia wyświetlenie okna dialogowego komunikatu (MessageBox). Argumenty są sklejane w jedną linię komunikatu . Może być użytych do 30 argumentów. Można sterować ilością oraz tekstem na przyciskach poleceń. Obecnie można umieścić do 3 przycisków oraz jedną bitmapę. Sposób sterowania przyciskami może być różny w zależności od programu importującego (może też nie być obsługiwany w ogóle). Dla programu Finanse i Księgowość składnia jest następująca:

"Treść komunikatu DefBtn: nazwa przycisku = wartość [Btn: nazwa przycisku = wartość] [Ico: symbol]"

gdzie:

DefBtn:

Oznacza przycisk wybierany automatycznie po naciśnięciu klawisza Enter (domyślny). Może wystąpić tylko jeden raz

Btn:

Oznacza pozostałe przyciski.

nazwa przycisku

Dowolny tekst umieszczony na przycisku. Litera poprzedzona znakiem & będzie podkreślona i stanowi akcelerator, działający analogicznie jak w innych oknach dialogowych.

wartość

Wartość zwracana po wybraniu przycisku. Jest to dowolna liczba z zakresu 1..1000. Użycie wartości=2 oznacza możliwość zamknięcia dialogu klawiszem Esc.

Ico:

Oznacza wyświetlenie ikony z lewej strony komunikatu.

symbol

est symbolem określającym wygląd ikony:

?  ikona ze znakiem zapytania

!   ikona z wykrzyknikiem

S  ikona STOP

 

Przykład:

@action  =   Ask  ( "Dokument posiada błędy, czy go zapisać? DefBtn:&Zapisz=3 Btn:&Anuluj=2 Ico:?"   )