Kartoteka kontrahentów > Archiwum sprawdzeń

Drukuj

Archiwum sprawdzeń

Okno otwiera się po wybraniu Kartoteki > Archiwum sprawdzeń lub z okna kontrahenta z menu przycisku Informacje > Archiwum sprawdzeń.

 

Okno prezentuje historię wykonywanych weryfikacji danych kontrahentów z białą listą Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Dopiskiem [Symfonia] opatrzone są weryfikacje rachunków bankowych z wykorzystaniem pliku listy płaskiej. Sprawdzenie takie wykonywane jest za pośrednictwem serwisu Symfonii. Dla tej metody Krajowa Administracja Skarbowa nie generuje identyfikatorów.

 

hmtoggle_plus1Szybkie wyszukiwanie

 

Przyciski

Eksport – zapisuje i otwiera wybrane pozycje listy w arkuszu MS Excel.

Wydruk – zapisuje wybrane pozycje listy do pliku PDF.

Odśwież – wczytuje ponownie wyświetlane dane.