Sprzedaż > Operacje na wystawionych dokumentach sprzedaży > Anulowanie dokumentu sprzedaży

Drukuj

Anulowanie dokumentu sprzedaży

Wystawiony dokument można anulować (unieważnić) po wybraniu przycisku [Anuluj bieżący dokument] w oknie Operacje, a następnie po podaniu powodu anulowania i potwierdzeniu operacji. Jeśli dokument został zaznaczony jako wyeksportowany do programu Finanse i Księgowość, wówczas pojawi się ostrzeżenie, ale jego anulowanie będzie możliwe. Dokumenty anulowane zostaną pominięte przy eksportowaniu do programu Finanse i Księgowość.

Dokument anulowany jest oznaczony czerwonym "stemplem" ANULOWANO, a jego numer na liście wyboru jest zapisany pismem pochyłym.