Opis języka szablonów > Spis poleceń globalnych > #Return

Drukuj

#Return - polecenie globalne

Składnia

#Return ( format danych zwrotnych, nazwa pliku, rodzaj danych )

 

Opis

Polecenie definiuje format   pliku informacji zwrotnych odsyłanych do nadawcy danych, nazwę   tego pliku oraz określa rodzaj   tych informacji. Obecnie istnieje tylko jeden format o nazwie AMZ. W formacie tym mogą być odesłane informacje o dokonanych uzgodnieniach kartotek.

Argument rodzaj danych   określa, jakie informacje zostaną odesłane. Jest to tekst zawierający dowolna kombinację podanych poniżej liter określających treść informacji zwrotnej:

K

Połączenia kartoteki kontrahentów

P

Połączenia kartoteki pracowników

U

Połączenia kartoteki urzędów

R

Połączenia kartoteki rachunków bankowych

J

Połączenia kartoteki kontrahentów incydentalnych

D

Połączenia typów dokumentów

V

Połączenia definicji rejestrów VAT

 

Informacje zwrotne odsyłane są po zakończeniu importu. Odesłaniu podlegają informacje o połączeniach dokonanych od ostatniego wysłania informacji zwrotnych. Istnieje też możliwość ponownego wysłania dowolnych poprzednich informacji zwrotnych.